fbpx
Сьогодні
Пам'ятка 14:04 24 Чер 2018

Як подати документи до університету. Вступна кампанія-2018

Все, що треба знати абітурієнту

12 липня в Україні статує вступна кампанія до закладів вищої освіти (ЗВО), і саме з цього дня виші почнуть приймати заявки від абітурієнтів.

Реєстрація електронних кабінетів вступників починається раніше – 2 липня, а це вже дуже скоро. Тож готуватися до подачі документів майбутнім студентам варто вже зараз.

Щоб допомогти молодим українцям швидко розібратися зі вступною кампанію, "Рубрика" підготувала пам'ятку, де включено все, що варто знати абітурієнту про вступ до університетів у 2018 році.

АБІТУРІЄНТИ МАЮТЬ ПОДАВАТИ ЗАЯВКИ В ЕЛЕКТРОННІЙ ФОРМІ. ПАПЕРОВА – ЦЕ ВИКЛЮЧЕННЯ

Абітурієнти, які вступають на основі повної загальної середньої освіти на денну та заочну форми навчання, мають подавати заяви тільки в електронній формі.

У паперовій формі подають заяви, якщо:

– вступ відбувається за результатами співбесіди, іспитів та/або квотою (відповідно до умов);
– подається іноземний документ про освіту;
– відсутні у Єдиній базі відомостей про документи про середню або вищу освіту, які є підставою для допуску до участі в конкурсі;
– подається документ про повну загальну середню освіту, виданий до запровадження фотополімерних технологій їх виготовлення;
– наявні розбіжності у прізвищі, імені, по батькові, даті народження, статі або громадянстві вступника в його документах;
– не виходить зареєструвати електронний кабінет або подати заяву в електронній формі з інших причин, що підтверджує довідка приймальної комісії закладу вищої освіти.

СТРОКИ

З 2 липня до 18:00 25 липняреєстрація електронних кабінетів вступників та завантаження до електронних кабінетів додатків до документів про повну загальну середню освіту

До 11 липня медичні огляди та інші доконкурсні процедури, якщо це викликано установленими законодавством особливими умовами конкурсного відбору за відповідними конкурсними пропозиціями.

З 12 до 18:00 20 липня – прийом заяв та документів для осіб, які вступають на основі співбесіди, вступних іспитів або творчих конкурсів.

З 12 липня до 18:00 26 липня – прийом заяв та документів для осіб, які вступають тільки на основі сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання.

Строки проведення творчих конкурсів, іспитів та співбесід

1. Творчі конкурси проводяться у кілька сесій з 14 до 26 липня включно.
2. Вступні іспити проводяться з 21 до 26 липня включно.
3. Співбесіди проводяться з 21 до 23 липня включно.

інфографіка МОН бакалавр

ЕЛЕКТРОННА ПОДАЧА ДОКУМЕНТІВ

Процедура подання заяв про вступ в електронній формі регулюється "Порядком подання та розгляду заяв в електронній формі на участь у конкурсному відборі до вищих навчальних закладів України в 2018 році".

Вступники можуть подати до семи заяв на місця державного та регіонального замовлення не більше ніж з чотирьох спеціальностей. Подання заяв на навчання за контрактом не обмежується.

Для подання електронної заяви вступник повинен зареєструватись на інтернет-сайті за електронною адресою: http://ez.osvitavsim.org.ua (сайт почне функціонувати з 2 липня).

Під час реєстрації на сайті вступник має зазначити такі дані:

 адресу електронної пошти, до якої має доступ;
 номер, пін-код та рік отримання сертифіката зовнішнього незалежного оцінювання;
 серію та номер атестата про повну загальну середню освіту;
 середній бал додатка до вказаного атестата, обчислений за 12-бальною шкалою з округленням до десятих частин бала (як розрахувати читайте ТУТ;
 завантажити скановану копію (фотокопію) додатка до документа про повну загальну середню освіту;
 завантажити скановану копію (фотокопію) кольорової фотокартки розміром 3х4 см, що буде подаватись до закладу вищої освіти разом із оригінальними документами.

Після заповнення зазначеної інформації проводиться перевірка даних вступника та вступник отримує на вказану ним адресу електронної пошти повідомлення для активації особистого електронного кабінету вступника.

Строк для активації вступником особистого електронного кабінету – одна доба з моменту отримання відповідного повідомлення.

Після реєстрації на сайті в особистому електронному кабінеті вступник вносить такі дані про себе: стать, громадянство, номери телефонів (домашній та/або мобільний) із зазначенням телефонних кодів. Для подання заяви вступник обирає вищий навчальний заклад, освітній ступінь, конкурсну пропозицію та встановлює пріоритетність заяви для участі у конкурсному відборі для зарахування на місця за державним замовленням.

подання заяв

ПРІОРИТЕТНІСТЬ ЗАЯВ

Тобто всього вступник може подати 7 заяв на бюджет, на кожній з яких потрібно буде зазначити пріоритетність (1-7). Заява з пріоритетом "1" – спеціальність, на якій абітурієнт хоче навчатися найбільше.

Перед тим як подавати потрібні документи, абітурієнту слід добре подумати, до якого вишу і на яку спеціальність він хоче найбільше. Пріоритетність, яку вступник визначив у заяві про участь у конкурсі, не можна змінювати протягом вступної кампанії.

СТАТУСИ ЕЛЕКТРОННОЇ ЗАЯВИ АБІТУРІЄНТА

Після подання електронної заяви, подана вступником електронна заява відразу відображається у вищому навчальному закладі, обраному вступником. У цей момент електронна заява отримує статус "Зареєстровано в Єдиній базі".

Подану електронну заяву може бути скасовано вступником в особистому електронному кабінеті.

Електронна заява із статусом "Зареєстровано в Єдиній базі" розглядається приймальною комісією вищого навчального закладу не пізніше закінчення наступного робочого дня з дати встановлення їй відповідного статусу.

За результатами розгляду уповноважена особа приймальної комісії надає електронній заяві один з таких статусів, що відображаються в особистому кабінеті вступника: "Зареєстровано у вищому навчальному закладі" або "Потребує уточнення вступником".

Після уточнення вступником необхідних даних уповноважена особа змінює статус електронної заяви вступника на "Зареєстровано у вищому навчальному закладі".

На підставі рішення приймальної комісії вищого навчального закладу про допущення чи недопущення вступника до участі у конкурсному відборі для вступу до вищого навчального закладу уповноважена особа встановлює електронній заяві вступника статуси "Допущено до конкурсу" або "Відмовлено вищим навчальним закладом" (із зазначенням причини відмови).

Якщо вступника рекомендовано до зарахування за державним замовленням, статус електронної заяви змінюється зі статусу "Допущено до конкурсу" на статус "Рекомендовано до зарахування".

Після виконання вступником вимог до зарахування статус електронної заяви вступника змінюється на "Включено до наказу".

СТРОКИ ФОРМУВАННЯ РЕЙТИНГОВИХ СПИСКІВ ТА ЗАРАХУВАННЯ

Подивитися своє місце у конкурсі можна буде у рейтинговому списку після його оприлюднення Приймальною комісією або на сайтах інформаційних систем.

До 1 серпня – оприлюднюється рейтинговий список вступників, які вступають на основі сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання, творчих конкурсів або вступних іспитів із повідомленням про отримання чи неотримання ними права здобувати вищу освіту за державним або регіональним замовленням.

До 12.00 24 липня – оприлюднюється рейтинговий список осіб, рекомендованих до зарахування за результатами співбесіди та за квотами-2 (абітурієнтів,що проживають на тимчасово окупованій території України), з повідомленням про отримання чи неотримання ними права здобувати вищу освіту за державним або регіональним замовленням.

Вступники, які отримали рекомендації, повинні виконати вимоги до зарахування на місця державного замовлення до 18.00 години 25 липня, а також подати письмову заяву про виключення з конкурсу на інші місця державного замовлення.

До 30 вересня 2018 року – проводиться зарахування вступників на контракт (навчання за рахунок цільових пільгових державних кредитів та за кошти фізичних та юридичних осіб).

ДОКУМЕНТИ, ЯКІ ПОТРІБНО ПОДАТИ ОСОБИСТО ПІСЛЯ ЗАРАХУВАННЯ

Вступник, статус електронної заяви якого встановлено як "Рекомендовано до зарахування", зобов'язаний виконати вимоги Умов прийому.

Вступник зобов'язаний подати особисто наступні документи:

 копію документа, що посвідчує особу;
 оригінал документа про освітній рівень (атестат) та додаток до нього;
 оригінал військового квитка або приписного свідоцтва (для військовозобов'язаних), крім передбачених законодавством випадків;
 сертифікат зовнішнього незалежного оцінювання 2016, 2017 або 2018 року (крім сертифікатів з англійської, французької, німецької та іспанської мов. Сертифікати ЗНО з англійської, французької, німецької та іспанської мов приймаються лише за 2018 рік);
 чотири кольорові фотокартки розміром 3 х 4 см;
 інші документи, якщо це передбачено правилами прийому вищого навчального закладу.

Після виконання вступником вимог до зарахування, керівник вищого навчального закладу на підставі рішення приймальної комісії про рекомендування до зарахування на навчання видає наказ про зарахування на навчання такого вступника, на підставі якого уповноважена особа змінює статус електронної заяви вступника на "Включено до наказу".

У разі невиконання вступником вимог до зарахування рішення про рекомендування його до зарахування анулюється приймальною комісією вищого навчального закладу. На підставі цього уповноважена особа змінює статус електронної заяви вступника на статус "Виключено зі списку рекомендованих" або "Допущено до конкурсу (навчання за кошти фізичних та юридичних осіб)".

ВАЖЛИВО! 6 НАЙПОШИРЕНІШИХ ПОМИЛОК АБІТУРІЄНТІВ

МОН ВСТУП-2018

Міністерство освіти і науки зібрало шість найпоширеніших помилок абітурієнтів при проходженні процедури електронної реєстрації, щоб уже зараз можна було підготуватися і не допустити їх.

1. Не використовуйте поштову скриньку заборонених на території України доменів (mail.ru, yandex.ru та інші, а також їх варіації типу mail.ua, yandex.ua та bk.ru). Натомість використовуйте gmail.com або ukr.net. Уважно заповнюйте назву вашої поштової скриньки.

2. Пересвідчіться, що в шкільному атестаті та сертифікаті ЗНО співпадають дані вступника: ПІБ, дата народження тощо. Якщо наявні помилки, то зверніться до школи (проблеми в атестаті) чи до регіонального центру оцінювання якості освіти (проблеми сертифікату ЗНО).

3. Пам'ятайте, що якщо ви маєте пільги (спеціальні умови) для вступу, то скористатися ними можна тільки у разі подачі документів в паперовій формі.

4. Ваші фото та скани ваших документів повинні бути збережені в форматах JPG, JPEG або PNG, при цьому максимальний розмір кожного файлу має бути до 1 Мб.

5. Сільський коефіцієнт цього року діє лише для вступників, які зареєстровані в селах не менше 2 років до подання заяв про вступ та які в рік вступу здобули повну загальну середню освіту в школах на території сіл. Цей коефіцієнт не поширюється на селища міського типу.

Після внесення інформації про довідку про реєстрацію у сільській місцевості ви не зможете потім ні видалити, ні відредагувати її, тому перед її завантаженням треба переконатися, що вона відповідає встановленому зразку (Додаток №13 до постанови від 2 березня 2016 р. № 207 Про затвердження Правил реєстрації місця проживання та Порядку передачі органами реєстрації інформації до Єдиного державного демографічного реєстру).

6. Особливо уважним також варто бути під час вибору конкурсної пропозиції та встановленні пріоритетності заявам для вступу на бюджетні місця. Адже після подання першої заяви дані змінити неможливо.

738
123851

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter.

Додати коментар

Такий e-mail вже зареєстровано. Скористуйтеся формою входу або введіть інший.

Ви вказали некоректні логін або пароль

Вибачте, для коментування необхідно увійти.
Завантажити ще

Повідомити про помилку

Текст, який буде надіслано нашим редакторам: